Unutmayın!
Eğer yola çıkmazsanız asla hedefe varamazsınız!

YILDIZ SERİSİ (Kitap Listesi)

 • 01- Temel Kavramlar-Sayılar
 • 02- Problemler
 • 03- Kümeler, Bağıntı-Fonksiyon, İşlem-Modüler Aritmetik
 • 04- Polinomlar, II.Dereceden Denklem-Eşitsizlik-Parabol, Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık-Binom Açılımı
 • 05- Trigonometri
 • 06- Karmaşık Sayılar, Logaritma, Tümevarım, Diziler, Matris-Determinant
 • 07- Özel Tanımlı Fonksiyonlar, Limit-Süreklilik
 • 08- Türev
 • 09- İntegral
 • 10- YGS Soru Bankası
 • 11- LYS Soru Bankası
 • 12- KPSS-ALES-DGS Matematik

Problemler

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?


* Denklem Çözme


* Denklem Kurma


* Kesir Problemleri


* Yaş Problemleri


* Karışım Problemleri


* Hareket Problemleri


* İşçi Problemleri


* Havuz Problemleri


* Yüzde Problemleri


* Faiz Problemleri


* Kar ve Zarar Problemleri


* Grafik Problemleri


* Saat Problemleri


Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları* Mühendislikler * Grafiker vb.


* İşletme


* İktisat


* Uluslar arası ilişkiler

Özel Tanımlı Fonksiyonlar - Limit ve Süreklilik

Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?


Özel Tanımlı Fonksiyonlar


* Fonksiyonun Tanımı


* İçine ~ Örten ~ Birebir Fonksiyon


* Sabit Fonksiyon


* Birim Fonksiyon


* Eşit Fonksiyonlar


* Ters Fonksiyon


* Permütasyon Fonksiyon


* Bileşke Fonksiyon


* En Geniş Tanım Aralığı


* Tek ve Çift Fonksiyonlar


* Fonksiyon Sayısı


* Fonksiyonlarda Dört İşlem


* Fonksiyonlarda Grafik


* Parçalı Fonksiyonlar


* Mutlak Değer Fonksiyonu


Limit ve Süreklilik

* Limitin Tanımı

* Limitin Özellikleri

* Parçalı Fonksiyonlarda Limit

* Mutlak Değer Fonksiyonunda Limit

* Sonsuzluk Kümesinde Limit

* 0/0 Belirsizliği

* ∞ / Belirsizliği

* ∞ - Belirsizliği

* 0. Belirsizliği

* Trigonometrik Fonksiyonlarda Limit

* Fonksiyonlarda Süreklilik


İntegral


Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?* Diferansiyel kavramı


* Belirsiz İntegral


* İntegral Alma Kuralları


* Değişken Değiştirme ile İntegral Alma


* Kısmi İntegral Alma


* Basit Kesirlere Ayırma ile İntegral Alma


* Trigonometrik Fonksiyonlarda İntegral Alma


* Belirli İntegral ve Özellikleri


* İntegral Altında Türev Alma


* Özel Tanımlı Fonksiyonlarda İntegral Alma


* Özel Dönüşümler Kullanılarak İntegral Alma


* İntegral ile Alan Hesapları


* İntegral ile Hacim Hesapları


Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları* Mühendislikler


Makine Mühendisliği ( Makine, motor yapımında )


Otomobil Mühendisliği (Otomobil Dizaynında )


Çevre Mühendisliği ( Su Kalite ve Çevre Modelleme veya Biyolojik Proseslere dayalı bir iş dalında )


* İşletme


* İktisat


* Uluslar arası ilişkiler vb.

Türev


Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?* Türev tanımı


* Polinom Fonksiyonların Türevi


* Toplam ve Fark Fonksiyonların Türevi


* Çarpım ve Bölüm Fonksiyonların Türevi


* Köklü Fonksiyonların Türevi


* Bileşke Fonksiyonların Türevi


* Trigonometrik Fonksiyonların Türevi


* Üstel Fonksiyonların Türevi


* Logaritmik Fonksiyonların Türevi


* Kapalı Fonksiyonların Türevi


* Özel Tanımlı Fonksiyonların Türevi


* Parametrik Fonksiyonların Türevi


* Ters Fonksiyonların Türevi


* Logaritma Yardımıyla Türev Alma


* Yüksek Mertebeden Türev Alma


* L’ Hospital


* Türev Alma Kurallarının Polinom Sorularının Çözümünde Kullanılması


* Teğet ve Normal Denklemi


* Türevin Fiziksel Yorumu


* Artan veya Azalan Fonksiyonlar


* Ekstremum Noktalar ve Dönüm Noktası


* İçbükey(Konkav) ve Dışbükey(Konveks)


* Maksimum – Minimum Hesapları


* Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri


* Asimptot Hesapları


* Grafikler

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları


* Mühendislikler


* İşletme


* İktisat


* Uluslar arası ilişkiler vb.

Trigonometri


Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Birim Çember

* Açı Ölçü Birimleri

* Esas Ölçü

* Trigonometrik fonksiyonlar

* Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar

* Trigonometrik Fonksiyonlarda Sıralama

* Trigonometrik Özdeşlikler

* Trigonometrik Oranlardan Biri Verildiğinde Diğer Oranların Bulunması

* Toplam Fark Formülleri

* Yarım Açı Formülleri

* Dönüşüm Formülleri

* Ters Dönüşüm Formülleri

* Sinüs Teoremi

* Kosinüs Teoremi

* Tanjant Teoremi

* Üçgenin Alanı

* Periyodik Fonksiyonlar

* Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

* Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

* Trigonometrik Denklemler

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* Bugün tüm dünyada yönler trigonometriden faydalanarak belirtilir. Trigonometri sayesinde radar icat edilmiştir. Top mermilerinin atışlarında da trigonometriden faydalanılmaktadır.

Temel Kavramlar - Sayılar


Bu Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

* Matematiğin En Temel Kavramları

* Asal Sayılar

* Tek veya Çift Sayılar

* Ardışık Doğal Sayılar

* Doğal Sayılarda Dört İşlem

* Tam Sayılarda Çözümleme

* En Küçük – En Büyük Tam Sayı Değeri Bulma

* Taban Aritmetiği

* Faktöriyel

* Basamak Sayısı

* Bölme

* Bölünebilme

* Belli Aralıkta Bölünebilme

* Tam Bölünebilme

* OBEB – OKEK

* Rasyonel Sayılar

* Ondalıklı ve Devirli Ondalıklı Sayılar

* I. Dereceden Denklemler

* Basit Eşitsizlikler

* Üslü Sayılar

* Köklü Sayılar

* Oran – Orantı

* Mutlak Değer

* Çarpanlara Ayırma

Kullanıldığı Bazı Meslek Alanları

* Mühendislikler

* İşletme

* İktisat

* Uluslar arası ilişkiler vb.